Дошкільний навчальний закладясла-садок


Четвер, 20.06.2019, 00:12
Вітаю Вас, Гість

Сучасні вимоги до мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку

Мовленнєва компетенція – це вміння на практиці доречно користуватися мовою ( висловлювати свої думки, бажання,наміри,прохання тощо),використовувати  для цього як мовні,так і позамовні (міміка,жести,рухи) та інтонаційні засоби

Працюючи над цією проблемою, я можу сказати, що мовленням дитина оволодіває  в процесі спілкування під час різних видів діяльності, адже всі вони тісно пов’язані з мовленням і супроводжуються ним. Але повсякденного спілкування для становлення мовленнєвої компетенції, звісно, не достатньо. Основною формою навчання дошкільнят  у процесі організованої пізнавальної діяльності все ж лишається заняття. Саме на заняттях  я систематично та послідовно формую у дітей мовленнєві уміння та навички, які закріплюються при спілкуванні дітей під час різних видів діяльності в повсякденному житті.  На заняттях з мовленнєвого спілкування діти не тільки засвоюють матеріал про навколишній світ, а й вправляються в мовленнєвій діяльності. Під час занять я звертаю увагу на практичному засвоєнні дітьми норм  рідної мови (фонетичних, лексичних, граматичних); формуванні навичок розповідання та переказування.

Проводжу заняття комплексні та спеціальні. Комплексне заняття з мовленнєвого  спілкування  проводжу тричі на місяць. Поєдную в основному два мовні  компоненти, в залежності до поставлених мовних завдань,  до поставленої мети.

Спеціальне заняття з мовленнєвого спілкування охоплює лише один компонент мовлення(звукова культура мовлення,лексика або граматика) і проводиться один раз на місяць. Враховуючи вік дітей і їхні мовні можливості, серед спеціальних завдання  посідають провідне місце – заняття із зв’язного мовлення.

Зважаючи на процеси  індивідуалізації освіти, під час занять із мовленнєвого спілкування я враховую особливості кожної дитини:  як поставити їй завдання, скільки часу виділити на його розв’язання, як забезпечити розумну допомогу, оцінити результат та докладені зусилля. Під час спілкування  розміщую дітей так, щоб  вони могли бачити одне одного та мене. Для закріплення знань, отриманих на занятті, намагаюся оптимально   організувати мовленнєве середовище для дітей і в повсякденному житті : іграх, прогулянках, спостереженнях, тощо.